1/1

Lauren Van pellicom, Marry - produce

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Mijn oeuvre ontwikkelt zich vanuit een getransformeerde realiteit waarin de toevalsfactor een pertinente rol speelt. Deze constructies zijn een poging om de geïdealiseerde infantiele beelden die ons dagelijks omringen en beïnvloeden vanuit een sociaal, cultureel en politiek standpunt in kaart te brengen. Het pervers openbaren staat in sterke verbinding met het onthullen en verbergen van de ideale afmetingen die gepromoveerd worden door de maatschappij. De geladenheid die mijn werk oproept wordt gerelativeerd door een samenloop van humoristische, lugubere en tegelijkertijd ironische beeldtaal.

EN

The development of my oeuvre is based in a transformed reality in which coincidence is a decisive factor. These constructions are an attempt to map the idealized, infantile images that surround and influence us daily, from a social, cultural and political perspective. The perverse exposure is closely linked to the revealing and covering up of the proportions promoted by society as ideal. The charged nature of my work is balanced by a confluence of humorous, lugubrious and ironic visual idioms.

Credits

Tevens wil ik mijn mentor Vincent Geyskens graag bedanken voor de zeer leerrijke samenwerking.

Mentoren / Mentors
Van Damme Bram
Geyskens Vincent