1/1

Laura Vandenbroucke, Een 1200°C reis

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Je slaat de atlas open en prikt, met gesloten ogen, je vinger op een willekeurige plaats. Nee, het wordt geen reis naar Japan of Canada. Je vinger is in het wit net naast de kaart beland. Een vuile afdruk blijft achter. De structuur eist je aandacht. De lijnen reizen langs je op en vormen wanden om je heen. Een zekere natuurlijkheid brengt een gevoel van vertrouwen teweeg. In tegenstrijd daarmee wekt het artificiële bevreemding op.

EN

You open the atlas and, with your eyes closed, put your finger somewhere. No, it won’t be a trip to Japan or Canada. Your finger finds itself surrounded by margin white, just next to the map. A dirty print remains. The structure demands your attention. The lines travel past you and form walls around you. A certain naturalness creates a feeling of trust. Contrary to this, the artificial creates a sense of alienation.

Credits

Mentoren / Mentors
Rogiers Peter
De Preester Helena