laura persijn, underneath it flickers

master audiovisuele kunsten
film
Mentoren / Mentors:
Anouk De Clercq
Edwin Carels
Links:
vimeo
instagram

de gaai, de trein, het mos, de bevende aarde. hoe luister je naar een ruimte die als leeg wordt beschouwd? underneath it flickers ervaart vanuit verschillende perspectieven la friche josaphat, een groen braakliggend terrein in brussel dat wordt bedreigd door vastgoedontwikkeling. door onze manieren van kijken en luisteren in vraag te stellen, tracht de film een connectie te maken met het land als één lichaam, bewoond door vele wezens.

the jay, the train, the moss, the soil trembling. how to listen to a space considered empty? underneath it flickers takes different perspectives on la friche josaphat, a verdant fallow land in brussels threatened by real estate development. by questioning our ways of looking and listening, the film seeks to connect with the land as a single body inhabited by many creatures.