1/1

Laura Andriessen, voor je onvermijdelijk verder gaat

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

Hond: Wat is je naam?
Meisje: Goh. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik er één had maar die verloren ben. Misschien ergens laten liggen of zo.
Hond: Moet ik helpen zoeken? Ik heb een goede neus voor namen en verloren zielen.
Meisje: Ben ik een verloren ziel misschien?
Hond: Ik weet het niet. Hangt er vanaf of we jouw naam vinden.

Gedurende 4 maanden maakte Laura Andriessen 5 beelden per dag, of probeerde ze dat toch. Uit deze verzameling kwamen een (soort van) meisje en een (soort van) hond naar boven. En later kwam ook hun verhaal.

EN

Dog: What’s your name?
Girl: Gosh. I don’t really know. I think I had one but I lost it. Maybe I left it somewhere.
Dog: Should I help you look for it? I have a good nose for names and lost souls.
Girl: Am I a lost soul then?
Dog: I don’t know. Depends on whether we find your name.

In the course of 4 months Laura Andriessen made 5 images a day, or at least tried to do so. From this collection a (kind of) girl and a (kind of) dog came to the surface. Later came their story.

Credits

Mentoren / Mentors
Verschaffel Martha
Dezwarte Elsje
Luyten Anna

Links
https://lauraandriessen.tumblr.com/
https://www.instagram.com/lauraandrssn/?hl=nl