Kristof Thomas, Apparatus of Joy

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Annelies de Mey
Erwin Wittevrongel
Bart Koubaa

Kristof Thomas (°1995, België) gaat in zijn speelse discours aan de haal met de limieten van het medium fotografie. Er ontstaan visuele codes en patronen doorheen de uitwerkingen van zijn vervaardigd beeldmateriaal dat hij telkens re-/deconstrueert. Op die manier stelt hij de gewoontes van de populaire beeldencultuur en de manier van hoe we naar de dingen kijken in vraag. Naast eigen vervaardigd beeldmateriaal, komen er ook gevonden beelden of andere materialen/objecten voor. Vaak zijn de werken beladen met niet verstopte manipulaties, fysieke of digitale. De bewerkingen kunnen gezien worden als absurde karaktertrekken of kuiltjes die onze manier van het kijken naar de dingen doen afdwalen van het ‘normale’. Zo ontstaat er een visuele onderhandeling met het leven.

“Het spektakel is een bevestiging van de schijn en een bevestiging van al het menselijk leven” (Guy Debord)

In his playful discourse Kristof Thomas (°1995, Belgium) explores the limits of the medium photography. Visual codes and patterns emerge through the elaboration of his manufactured visual material, which he constantly re-/deconstructs. In this way he questions the habits of the popular visual culture and the way we look at things. Beside his own made image material, he also uses found images or other materials/objects. Often his work is loaded with unconcealed manipulations, physical or digital. The manipulations can be seen as absurd traits or errors that make our way of looking at things vary from the ‘normal’. A visual negotiation with life.

“The spectacle is an affirmation of appearances and an affirmation of all human life”. (Guy Debord)