1/1

Kristien Heirman, J.S. Bach en zonen: Con fantasia!

master uitvoerende muziek - klassieke muziek

NL

In mijn afstudeerrecital ligt de nadruk op muziek van de familie Bach die tot de verbeelding spreekt: een onafgewerkte fuga van vader Bach en muziek met vaak grillige en onverwachte wendingen van zijn zonen. Naast enkele solowerken voor klavecimbel staat ook een relatief onbekende cantate voor sopraan en klavecimbel en een sonate voor 2 klavecimbels op het programma.

– J.S. Bach, Fantasia en fuga in c (BWV 906)
– J.C.F. Bach, Sonate VI in Es
– C.P.E. Bach, Die Gratien (cantate voor sopraan en klavecimbel)
– J.C. Bach, Sonate in c, Op. 17 Nr. 2
– W.F. Bach, Sonate in F voor 2 klavecimbels (F10)

EN

In my graduation recital, the focus is on music by the Bach family that appeals to the imagination: an unfinished fugue by the father, and music with often capricious and surprising turns by his sons. In addition to a number of pieces for solo harpsichord, a relatively unfamiliar cantata for soprano and harpsichord, and a sonata for two harpsichords will also be performed.

J.S. Bach, Fantasia and fugue in c (BWV 906)
J.C.F. Bach, Sonate VI in Es
C.P.E. Bach, Die Gratien (cantata for soprano and harpsichord)
J.C. Bach, Sonata in c, Op. 17 Nr. 2
W.F. Bach, Sonata in F for 2 harpsichords (F10)

Credits

Met dank aan Jana Pieters (sopraan) en Ksenia Ovodova (klavecimbel)

Mentoren / Mentors
Heyerick Florian
Penson Guy