1/1
Een ode aan opsmuk

Korneel Bostyn, Welcome in Turkish Delights

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

Niets houdt zich zo hard bezig met het herkennen en maken van schoonheid als de mens. Hij is erdoor bezeten.

In hogere sferen, in ons oerbrein, links en rechts: schoonheid is overal en nergens geweest. De mens zoekt al lang naar manieren om dingen naar zijn hand te zetten en mooi te maken. Zelfs al is iets schoon van nature, bewerkt de mens het tot iets beter. Hij kan een wit blad niet leeg laten.

De mensheid probeert het evolutionair juk bijna wanhopig van zich af te schudden. Iets moet het liefst geordend, eenduidig en begrijpbaar zijn. Waar we geen vat op hebben laten we moedwillig weg of we vinden er een valse oplossing voor.

EN

There is no creature as preoccupied with recognizing and creating beauty as man. It is an obsession. In transcendental realms, in our primordial brain, to the left or to the right: beauty has been found anywhere and nowhere. Since time immemorial, man has been looking for ways to manipulate things and make them beautiful. Even if something possesses a natural beauty, man is sure to adapt it into something better. He cannot let a blank page be.

Man is desperately trying to shake off the yoke of evolution. He prefers things to be ordered, unambiguous and understandable. What escapes our grasp we wilfully ignore or we find a false solution for it.

Credits

Mentoren / Mentors
Derycke Luc
Conard Sébastien

Links
http://korneel1.tumblr.com/