1/1

Klaartje Lesage, We only see what we look at

master beeldende kunsten - fotografie

NL

Ik ben op zoek naar rust en stilte in de overweldigende stroom aan beelden. Waar het mogelijk is zich bewust te worden van het kijken. Met een pin hole camera als reflectie instrument, ga ik wandelen in natuurlijke omgevingen waar de menselijke aanwezigheid miniem is. Deze landschappen voelen als open ruimtes waar ik de mogelijkheid heb om tijd te nemen, tijd te nemen om geabsorbeerd te worden door de omgeving en om aanwezig te zijn met open zintuigen. Deze kijk- en fotografeerervaring hebben een contemplatief effect. Ik probeer een zintuiglijke ervaring in de kijker wakker te maken op een gelijkaardige manier als wat ik ervoer tijdens het fotograferen. Het blijft zoeken naar manieren om deze ongrijpbare ervaring over te brengen aan de hand van beelden.

EN

I am looking for peace and quiet in the overwhelming flood of images. Where it is possible to become aware of looking. With a pin-hole camera as an instrument for reflection, I go walking in natural environments where human presence is minimal. These landscapes feel like open spaces where I have the opportunity to take my time, take the time to become absorbed by my surroundings and to be present with wide-open senses. This experience of looking and photographing works a contemplative effect, and it is my aim to trigger in the viewer a similar sensory experience as I lived while photographing. It is an ongoing search to transmit this fleeting experience through images.

Credits

Mentoren / Mentors
Libens Daniël
Conard Sébastien

Links