Kim Cosyns, Peter Feuchtwanger: Een Paradigmaverschuiving in Pianodidactiek

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Joost Vanmaele

Peter Feuchtwanger: Een Paradigmaverschuiving in Pianodidactiek neemt je mee naar een wereld waar pianospelen niet alleen een kunstvorm is, maar ook een pad naar lichamelijk welzijn en efficiëntie. Ontdek de methode van Peter Feuchtwanger, die een revolutie teweegbrengt in pianodidactiek door somatische speelprincipes te integreren.

Geïnspireerd door mijn eigen ervaringen met fysieke spanningen en blessures tijdens het pianospelen, begon ik aan deze reis om alternatieve benaderingen te verkennen. De ontdekking van Feuchtwanger’s methode bracht niet alleen verlichting maar ook een diepere verbinding met mijn instrument.

In deze unieke wereld van somatisch pianospelen, ervaar je hoe eenvoudige oefeningen fysieke spanningen kunnen verminderen en een natuurlijke speeltechniek bevorderen. Ontdek de dagelijkse rituelen van deze methode en de impact ervan op pianoleerlingen in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Door middel van interviews, videofragmenten en persoonlijke observaties heb ik gedocumenteerd hoe deze principes niet alleen technische vaardigheden verbeteren, maar ook het welzijn van de leerlingen versterken.

Peter Feuchtwanger: Een Paradigmaverschuiving in Pianodidactiek is niet alleen een academische verkenning, maar ook een persoonlijke getuigenis van de transformatieve kracht van somatisch pianospelen. Laat je inspireren en transformeer je eigen benadering van pianospel en -onderwijs.

Peter Feuchtwanger: A Paradigm Shift in Piano Didactics takes you to a world where piano playing is not only an art form, but also a path to physical well-being and efficiency. Discover Peter Feuchtwanger’s method, which revolutionises piano didactics by integrating somatic playing principles.

Inspired by my own experiences of physical strain and injury while playing the piano, I began this journey to explore alternative approaches. Discovering Feuchtwanger’s method brought not only relief but also a deeper connection with my instrument.

In this unique world of somatic piano playing, experience how simple exercises can reduce physical tension and promote a natural playing technique. Discover the daily rituals of this method and its impact on piano students in Part-time Art Education (DKO). Through interviews, video clips and personal observations, I have documented how these principles not only improve technical skills but also enhance students’ well-being.

Peter Feuchtwanger: A Paradigm Shift in Piano Didactics is not only an academic exploration, but also a personal testimony to the transformative power of somatic piano playing. Be inspired and transform your own approach to piano playing and teaching.


Floris oefent de vrijheid van de arm.

Raf oefenent de positie om vingers, pols en elleboog in lijn te plaatsen terwijl ikzelf instructies geef en aanpassingen doe.

Erwin De Bock demonstreert de neutrale positie tijdens het interview

Erwin De Bock demonstreert het gaan naar het klavier vanuit een volledig ontspannen pols, hand en vingers

 

                                                                                                                     

Marian Friedman tijdens een les met Peter Feuchtwanger

 

                                                                                                                     

Leerlingen aan het werk.


Oefenen Quick Release

Spanning in de hand wanneer we de vingers hoog optillen