1/1

Katrien Haulotte, Ik ben pas als ik doe.

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

Volgens Jean-Paul Sartre gaat existentie vooraf aan essentie. In tegenstelling tot voorwerpen, worden mensen als het ware zonder nut in de wereld geworpen. Onze essentie komt pas tot stand als we dingen doen en keuzes maken.

Het proberen vastleggen van mijn eigen existentie vormt de basis voor dit project. Kleine, alledaagse tekeningen in boekjes zijn voorlopers van grotere, uitgewerkte werken. Persoonlijke gedachten worden voorgesteld als grote statements. Door middenin de existentiële probleemstelling te staan, ontstaat een bewustzijn van de in wezen nutteloosheid van de artistieke daad. Door deze persistent vol te houden, wordt de relatie tot mezelf en mijn medemens bevestigd.

EN

According to Jean-Paul Sartre, existence precedes essence. Unlike objects, people are cast into the world without a function. Our essence is generated only when we do things and make decisions.

The attempt to capture my own existence is the basis of this project. Small, everyday drawings are precursors to larger, more elaborate works. Personal ideas are presented as grand statements. By standing firmly inside the existential problem, an awareness is sparked of the essential uselessness of the artistic act. By persisting in this uselessness, the relation to myself and my fellow man is confirmed. 

Credits

Mentoren / Mentors
Wittevrongel Erwin
De Smet Peter