Kato Bouckaert, You choose, I decide

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Ives Maes
Pieter Mathysen
Links:
Instagram
De connotatie van beelden verandert wanneer ze naast andere beelden worden geplaatst. Ze communiceren met elkaar en zorgen voor unieke, subjectieve verhalen.
Als basis voor mijn tekeningen gebruik ik foto’s uit mijn dagelijks leven. Deze worden op verschillende soorten transparant of dun papier getekend, waardoor de tekeningen over elkaar kunnen worden geplaatst. De transparantie probeer ik te versterken door de tekeningen tentoon te stellen op ramen of lichtbakken. Hierdoor ontstaan nieuwe vensters van overlappende momenten. Een belangrijk motief tijdens het selectieproces is het idee dat er oneindig veel mogelijkheden zijn, het maken van collages van tekeningen en het testen hoe uitwisselbaar elke afzonderlijke tekening is met een andere. Deze werken zijn nooit definitief, maar slechts een keuze in het combineren van lagen. Hun status als autonome werken wordt daardoor op de proef gesteld.

The connotation of images changes when they are placed next to other images. They communicate with each other and create unique, subjective stories.

I use photographs from my daily life as the basis for my drawings. These are drawn on different types of transparent or thin paper, allowing the drawings to be placed on top of each other. I try to enhance the transparency by exhibiting the drawings on windows or light boxes. This creates new windows of overlapping moments. An important motif during the selection process is the idea that there are infinite possibilities, creating collages of drawings and testing how interchangeable each individual drawing is with another. These works are never final, but merely a choice in combining layers. Their status as autonomous works is thereby challenged.