Katlijne Meersman, In de plooi

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Danny Venlet
Links:
Instagram

Ik vertrok vanuit de gedachte om een meubel te maken waar je in kan ‘verdwijnen’. Het resultaat is een groot werk waarin je op verschillende manieren kunt ontspannen, op jouw eigen manier. Het gebruik van vilt als hoofdmateriaal leidde tot een gigantisch kussen waar je in kunt neerploffen. De vormgeving is ontstaan uit verschillende lappen die over elkaar worden geplooid en op bepaald punten aan elkaar worden genaaid. Op deze manier ontstonden er plekken waar je kunt liggen en andere plekken waar je wat rechtop kunt zitten.

Tijdens het experimenteren met plooien en knopen ontdekte ik een interessante techniek die een golvend effect op het materiaal creëerde. Door deze techniek te testen op verschillende materialen, botste ik op een doorschijnend materiaal waaruit later een familie lichtarmaturen ontstaat, met elk een eigen karakter en hier en daar een hoek af.

Door verder in te zoomen op deze techniek en deze te vergroten, ontstond de loveseat. Deze is juist breed genoeg zodat je zij aan zij kan zitten. De holle plooien geven de zetel een licht gevoel. De zichtbare materialen en technieken dragen bij aan een zekere transparantie van het ontwerp.

I started from the idea of making a piece of furniture you can ‘disappear’ into. The result is a large work in which you can relax in different ways, in your own manner. Using felt as the main material led to a gigantic cushion you can flop down in. The design was created from several pieces of cloth folded over each other and sewn together at certain points. In this way, spots were created where you can lie down and other spots where you can sit up a bit.

While experimenting with pleats and knots, I discovered an interesting technique that created a wavy effect on the material. By testing this technique on different materials, I stumbled upon a translucent material from which a family of light fittings later emerged, each with its own character and quirks.

By zooming in further on this technique and enlarging it, the loveseat was created. This one is just wide enough so you can sit side by side. The concave pleats give the seat a light feel. The visible materials and techniques contribute to a certain transparency of the design.

In samenwerking met Katia Potums
Foto’s zijn genomen door Fenna De Vuyst