1/1

Kadri Liis Rääk, Rhizopia

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Rhizopia is een tactiele, speculatief-narratieve installatie die de mogelijkheid van een gedeelde mentale ruimte bevraagt. Het is een visie van ultieme assimilatie in een rizomatische Utopie, het verkennen van  mogelijke hedens en toekomsten. Hoe is de geest ingebed in de ruimte, hoe nemen we anderen en daarmee onszelf waar? Is de ultieme connectie überhaupt mogelijk in een geconstrueerde omgeving? Net als de geest zelf, is het een levende entiteit, altijd in transformatie. Rhizopia is een plek waar lichamen, geesten, zachte objecten en geluiden samensmelten. Het is een vezelig, evoluerend systeem dat versmelt en verschuift met elke entiteit die het met informatie voedt.

 

EN

Rhizopia is a tactile, speculative-narrative installation that reflects on the possibility of a shared mental space. It’s a vision of ultimate assimilation in a rhizomatic Utopia, exploring possible presents and futures. How is the mind embedded in space, how do we perceive others and through that ourselves? Is an ultimate connectivity even possible in a constructed environment? Like the mind itself, it’s a living entity, always in transformation. Rhizopia is a place that fuses bodies, minds, soft objects and sounds. It’s a fibrous, evolving system which merges and shifts with each entity—expanding, bulging and spreading nutritious information.

Credits

Mentoren / Mentors
Zakai Adva
Kwakkenbos Lars
Van Gestel Kristof

Links
http://kadriliis.intervox.ee/en