1/1

Justine Carpentier, Lean Interior

bachelor interieurvormgeving

Lean wordt meer en meer een wereldwijd gekend begrip. Het staat voor zo veel mogelijk waarde creëren met zo weinig mogelijk verspilling. Mijn bachelorproef speelt in op Lean door 3 woonunits te creëren (één van 30, 60 en 90 m2) waar esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Dit kan enkel gerealiseerd worden door buiten de conventionele begrippen te werken en een doordachte studie te voeren naar hoe ruimte in zijn 3 dimensies gebruikt kan worden, hoe circulatieruimte over meerdere functies kan beschikken,… Bij Lean is de klant essentieel en ook dit gegeven neem ik mee. Voor de 3 projecten werk ik met reële klanten en probeer ik zo veel mogelijk aan hun eisen en wensen te voldoen. Hierbij implementeer ik het kano-model.

Credits

Met dank aan mijn docent Toon Heyndrickx alsook de personen die zich geëngageerd hebben om als reële klant te dienen.

Mentoren / Mentors
Heyndrickx Toon

Links
https://www.instagram.com/0justine0carpentier0/?hl=nl