Julie Van Mechelen, Modular Structures

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Ruggenwervels bieden een ondersteunende factor voor het menselijk lichaam. De rug is opgebouwd uit verschillende onderdelen, in totaal 24 wervels. Mijn inspiratie voor de menselijke ruggenwervel is gefundeerd door zijn draagkracht en de eigenschap om het lichaam staande te houden en in beweging te brengen. Mijn afstudeerproject bestaat uit 13 modulaire schakels. Elke schakel heeft dezelfde vorm en is gemaakt uit metaal. Het is mogelijk om de schakels met elkaar te verbinden, door ze in elkaar te steken. Ze hebben de eigenschap zichzelf vast te zetten. Tensegrity is een samentrekking van tension en structural integrity. Het verwijst naar de integriteit van structuren gebaseerd op een trek – drukbelastingen. De structuren kunnen op verschillende manieren opgesteld worden, en creëren op deze manier nieuwe sculpturen.

EN

The spine offers support to the human body. It is constructed of several parts, 24 vertebrae in total. The inspiration I draw from the human spine is based in its supporting power and its capacity to keep the body upright and set it in motion. My graduation project consists of 13 modular links. These all have the same shape and are made of metal. They can be linked together by inserting one in the other and have the quality of locking themselves. Tensegrity is a portmanteau of ‘tension’ and ‘structural integrity’, and refers to the integrity of structures based on tensile and compressive loads. The structures can be set up in different ways, creating new sculptures.

Credits

Mentoren / Mentors
Metten Philip

Links
https://www.instagram.com/blacksmithjulzz/