Judith Pepermans, Hun kamer hun scene

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Gerard Herman
Peter De Smet
Links:
🍉

‘Hallo’
‘Hé’ zei hij
‘Waarom zo stil, stoor ik?’ ‘Ben je weer in je ruimte tussen je vier muren?’ zei hij
‘Ik ben in mijn fragment’ zei ik
Ik hoor hem lachen…

‘Hello’
‘Hey’ he said
‘Why so quiet, am I interrupting?’ ‘Are you back in your space between your four walls?’ he said
‘I’m in my fragment’ I said
I can hear him laughing