1/1
Untitled, Chinese ink and gouache on watercolor paper, 15 X 10 cm, 2017
Untitled, Chinese ink on watercolor paper, 29,7 X 21 cm, 2016
Untitled, Chinese ink on watercolor paper, 18 X 10 cm, 2017
Untitled, Charcoal on paper, 150 X 100 cm, 2017
Pipelines, Charcoal on paper, 75 X 100 cm, 2016
Colored pipelines, Charcoal and pastel on paper, 108 X 74 cm, 2017
Installationview masterproject Ideal X. Containerinstallation, wood and lacquer, 2017. KASK.
Installationview masterproject Ideal X, wooden frame, lacquer and charcoal on paper, 81 X 107 cm, 2017. KASK
Installationview masterproject Ideal X, wooden frame, lacquer and charcoal on paper, 157 X 107 cm, 2017. KASK.

Joren Van Acker, "MEN, LONG SHORE!"

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Het werk van Joren Van Acker is in de laatste jaren ontwikkeld naar een eigen ontworpen thematiek. Door te graven in zijn roots en stil te staan bij de levensgeschiedenis van zijn vader en grootvader komt hij terecht bij zijn eigen interesse in de olie- en havenindustrie. Zijn werk heeft daarom niet alleen een licht maatschappelijke, maar ook een persoonlijke toets. Als medium gebruikt Joren vooral houtskool, maar verruimt zijn werkwijze door te experimenteren met installatie. Het verzamelen van foto- en videomateriaal vormt de start van zijn tekenproces. Hierna volgt er een beeldend onderzoek dat kan leiden tot uiteenlopende formaten.Toch vinden we hierin een eenheid door het fotografische gehalte, de terugkerende perspectieven en sterke zwart-wit contrasten.

EN

In recent years, Joren Van Acker’s work has evolved towards a subject matter of his own devising. By exploring his roots and considering the lives of his father and grandfather, he discovered his own interest in the oil and harbor industries. This gives his work not only a certain social layer, but above all a very personal touch. Joren’s medium of choice is charcoal, but he expands his methods by experimenting with installations. The basis for his drawing process lies in his collection of photo and video materials. A visual research process ensues, which may lead to various formats. We do find unity throughout these works, however, by the photographic nature, recurrent perspectives and stark black-and-white contrasts.

Credits

Mentoren / Mentors
Maes Ives
De Smet Peter
Viaene Patrick

Links
http://jorenva.blogspot.be