Jordy Houfflyn, Oblivion

master audiovisuele kunsten
animatiefilm
Mentoren / Mentors:
Rob Breyne

Mijn werk als animator bevind zich middenin een spel van lijnen en vormen.
Ondergedompeld in een repetitive wereld,
waarin rotatie de sleutel tot beweging is.
Een wereld waar een simpele lijn stand houd
en waar er druk word gelegd op visuele rust.

Deze film is ontstaan door fascinatie voor rotatie en simpele vormen.
Onderliggende betekenissen staan open voor interpretatie van de kijker.

Jordy Houfflyn

My work as an animator is situated in the middle of a play of lines and shapes.
immersed in a repetitive world
in which rotation is the key to movement.
A world in which a simple line stands solid
and where pressure is placed on visual tranquility.

This film originated from a fascination for rotation and simple shapes.
Underlying meanings are open to interpretation by the viewer.

Jordy Houfflyn