Joram De Cocker, RESORT TRESOR

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martine Clierieck
Gerard Herman
Julie Peeters

Noot van de verteller:

Ik ben niet van plan te vertellen aan mijn lezer
hoe hoog de heuvel op het eiland werkelijk is.
Belangrijk is dat ik van hieruit overzicht heb
op het verhaal dat ik vertel.
Dat ik jou zie lopen,
jullie zie lopen.
Dat ik de macht heb om tredes te bedenken
wanneer ik dat zou willen,
want een plek ontstaat met woorden.