1/1
Huidige situatie Sleihage
Fotoreeks Sleihage
Streefbeeld voor Sleihage na toepassen recepten voor kwaliteit
Recepten voor kwaliteit
Herstel of introductie trage wegennetwerk
Nieuwe hartlijn die de belangrijke entiteiten in het dorp verbindt
Door op strategische plaatsen te slopen, ruimte voor nieuwe kwaliteiten en herontwikkeling creëren
Stra(a)tegisch groen in de straten introduceren, om veilige verbinding over de weg te verzekeren
Knippen in de weg om ruimte te bieden aan kwalitatieve ontwikkelingen + alternatieve routes voorzien voor ontsluiting
Pleinstructuur introduceren of opwaarderen om de plaatselijke economie en sociale dorpscohesie te versterken

Joppe Dehandschutter, SLEIHAGE_Ruimte voor sloop/Ruimte voor kwaliteit

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

Dit project kaderde in het onderzoek “BWMSTR LABEL 014 RUIMTE VOOR SLOOP” van KULeuven en HoGent-KASK.

Onze casus situeerde zich in het gehucht Sleihage, gelegen in de gemeenten Hooglede en Staden. In team van drie (Tommy, Jasper en ik) tekende we een receptuur uit om door middel van sloop kwaliteiten te creëren in soortgelijke dorpen of gehuchten.

Sleihage was voor ons dus een start- en testcase van deze recepten voor kwaliteit. We denken dat er met onze zes ingrepen in Sleihage ruimte is gemaakt voor kwaliteit en dit op een manier waarbij geen grote financiële acties nodig zijn. Sommige ingrepen zullen meer dan een andere kosten om te verwezenlijken, maar door slechts één van de zes te implementeren, kan de kwaliteit in het dorp al danig stijgen.

Credits

Tommy Sanic en Jasper Ravelingien voor hun ideeën en inbreng tijdens het project.

Pieter Foré voor de ondersteuning van alle projecten bij de ontwerpateliers.

Harlind Libbrecht voor de ondersteuning bij voorgaande projecten en het telkens uitdagen om out of the box te denken.

Mentoren / Mentors
Foré Pieter
Libbrecht Harlind
Van Damme Sylvie

Links
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/bwmstr-label-014-ruimte-voor-sloop