Jonas Van Steenbergen, Wat is de stad?

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Hans Bryssicnk
Wannes Gyselick
Alexandra Reynolds

Wat is de stad? Wat is haar functie? Wat zijn haar regels? Na de vaststelling dat ik de buurt waarin ik opgroeide na 22 jaar nog steeds niet echt kende, begon ik me deze vragen te stellen. Hoe komt het dat ik weinig tot geen mede buurtbewoners ken? Ligt dat aan mezelf of ligt dat aan de constructie van de stad Antwerpen? Is er in de publieke ruimte van deze stad nog genoeg plek voor de ontmoeting met de ander, met de medestadsbewoner? Staat deze publieke ruimte niet te veel in dienst van werk en verkeer? De huidige staat van de publieke ruimte wordt naar mijn gevoel gekarakteriseerd door de haast. Allen willen we zo snel mogelijk ergens zijn. Het is deze haast die een grote rol heeft gespeeld in mijn onwetendheid tegenover mijn buurt. Deze onwetendheid reduceerde deze plek tot de abstractie van de zoveelste straat en de zoveelste gevel.

 

Wat is de stad is een poging om deze abstractie te doorbreken. In deze voorstelling wordt het verhaal van een ontmoeting tussen twee buurtbewoners verteld. Samen proberen ze de buurt waarin ze wonen opnieuw vorm te geven.

What is the city? What is its function? What are its rules? After finding that I still didn’t really know the neighbourhood I grew up in after 22 years, I started asking myself these questions. Why is it that I know little to no fellow neighbourhood residents? Is it because of myself or is it because of the construction of the city of Antwerp? In the public space of this city, is there still enough room for meeting the other, the fellow city dweller? Is this public space not too much at the service of work and traffic? In my opinion, the current state of public space is characterised by haste. All of us want to be somewhere as quickly as possible. It is this rush that has played a major role in my ignorance towards my neighbourhood. This ignorance reduced this place to the abstraction of yet another street and facade.

What is the city is an attempt to break through this abstraction. This performance tells the story of an encounter between two local residents. Together, they try to reshape the neighbourhood they live in.

Wat is de stad? Wat is haar functie? Wat zijn haar regels? Na de vaststelling dat ik de buurt waarin ik opgroeide na 22 jaar nog steeds niet echt kende, begon ik me deze vragen te stellen. Hoe komt het dat ik weinig tot geen mede buurtbewoners ken? Ligt dat aan mezelf of ligt dat aan de constructie van de stad Antwerpen? Is er in de publieke ruimte van deze stad nog genoeg plek voor de ontmoeting met de ander, met de medestadsbewoner? Staat deze publieke ruimte niet te veel in dienst van werk en verkeer? De huidige staat van de publieke ruimte wordt naar mijn gevoel gekarakteriseerd door de haast. Allen willen we zo snel mogelijk ergens zijn. Het is deze haast die een grote rol heeft gespeeld in mijn onwetendheid tegenover mijn buurt. Deze onwetendheid reduceerde deze plek tot de abstractie van de zoveelste straat en de zoveelste gevel.

Wat is de stad is een poging om deze abstractie te doorbreken. In deze voorstelling wordt het verhaal van een ontmoeting tussen twee buurtbewoners verteld. Samen proberen ze de buurt waarin ze wonen opnieuw vorm te geven.

What is the city? What is its function? What are its rules? After finding that I still didn’t really know the neighbourhood I grew up in after 22 years, I started asking myself these questions. Why is it that I know little to no fellow neighbourhood residents? Is it because of myself or is it because of the construction of the city of Antwerp? In the public space of this city, is there still enough room for meeting the other, the fellow city dweller? Is this public space not too much at the service of work and traffic? In my opinion, the current state of public space is characterised by haste. All of us want to be somewhere as quickly as possible. It is this rush that has played a major role in my ignorance towards my neighbourhood. This ignorance reduced this place to the abstraction of yet another street and facade.

What is the city is an attempt to break through this abstraction. This performance tells the story of an encounter between two local residents. Together, they try to reshape the neighbourhood they live in.