Jonas Baekelandt, De wedergeboorte van Het Baekelandt

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martha Verschaffel
Elsje Dezwarte
Paul Demets

‘De Wedergeboorte van Het Baekelandt’ is de eerste uitgave in het onderzoek naar een religie genaamd Het Baekelandt. 

Het onderzoek begon als een persoonlijke queeste van archeoloog en kunsthistoricus J. Baekelandt. Het onderzoek ging van start in 2020. In dat jaar vond hij namelijk relikwieën terug in de tuin van zijn ouderlijk huis. De voorwerpen behoren tot een religie die men is vergeten. Tot op heden is Het Baekelandt niet terug te vinden in de wereldgeschiedenis. Dat wil J. Baekelandt veranderen. Op het Graduationfestival zal hij Het Baekelandt opnieuw introduceren aan het grote publiek zodat niemand het ooit nog zal vergeten.

Vanuit het KASK & Conservatorium willen we dhr. Baekelandt alvast feliciteren met zijn historische ontdekking. 

Het Baekelandt zal wederkeren.

“The Rebirth of Het Baekelandt” is the first publication in the research of a religion called Het Baekelandt.

The research began as a personal quest of archaeologist and art historian J. Baekelandt. The research started in 2020. In fact, in that year he found relics in the garden of his childhood home. The objects belonged to a religion that had been forgotten. Even today, Het Baekelandt cannot be found in the books of world history. J. Baekelandt wants to change that. At the Graduation Festival, he will reintroduce Het Baekelandt to the general public so that no one will ever forget it again.

The KASK & Conservatorium would like to congratulate Mr. Baekelandt in advance on his historical discovery.

Het Baekelandt will return.