Joachim Baetens, Oplevend schiereiland Muide-Meulestede

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Ann Meirlaen
Joke Vande Maele
Kobe Vanhaeren
Sally Lierman

Muide-Meulestede heeft als schiereiland een unieke ligging tussen de Gentse stadskern en de haven. In de 19de eeuw werd er de Voorhaven van Gent aangelegd. Hierdoor ontstonden in Meulestede industriële panden, woningen en handelszaken. Door de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen groeide de bedrijvigheid in de haven wat ertoe leidde dat Muide een dichtbevolkte buurt werd. In het midden van de 20ste eeuw raakte hij in verval doordat de haven zich verplaatste in noordelijke richting, waarna de leefbaarheid van het gebied onder druk kwam te staan.

Recent zijn er een aantal projecten, initiatieven en studies lopende om de buurt opnieuw aantrekkelijker en leefbaarder te maken. In het kader van deze bachelorproef wordt er vertrokken van het PILOOTPROJECT WONEN, een opdracht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Het schiereiland heeft door zijn functie en ligging vrij veel doorgaand verkeer, wat zorgt voor een hoge verkeersdruk, onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en een slechte luchtkwaliteit. Het voorbestaan van het aanwezige groen en van de sociale dynamiek van de wijk zijn belangrijke componenten. De nabijheid van water kan als een troef gezien worden. Het zorgt voor een ruimtegevoel, verkoeling in warme dagen en biedt de mogelijkheid om water-gerelateerde activiteiten te ontwikkelen.

Muide-Meulestede is a peninsula situated between Ghent’s city center and its port. In the 19th century, the outport was constructed there. This gave rise to industrial buildings, homes and businesses in Meulestede. The construction of the Ghent-Terneuzen canal increased activity in the port, which led to a densely populated neighborhood. In the middle of the 20th century it fell into disrepair as the port moved northwards, after which the liveability of the area came under pressure.

Recently, a number of projects, initiatives and studies have been trying to make the neighborhood more attractive and livable again. The starting point for this bachelor thesis is the PILOOTPROJECT WONEN, an assignment of the Agency Living Flanders.

Because of its function and location, the peninsula has quite a lot of passing traffic, which causes high traffic pressure, unsafe situations for cyclists and pedestrians and poor air quality. The survival of the existing greenery and of the social dynamics of the neighborhood are important components. The proximity of water can be seen as an asset. It provides a sense of space, cooling on hot days and offers the opportunity to develop water-related activities.