Jill Lambrecht, High End winkelunit One Baelskaai

bachelor interieurvormgeving
Links:

Mijn eindwerk is een ontwerp voor een high end winkel. Ontwerper Ann Demeulemeester.
Net als in mijn andere ontwerpen doorheen de schooljaren heb ik ervoor gekozen om te werken met één centraal blok. Hierin komen verschillende functies samen. Doorheen de jaren ben ik als ontwerper gegroeid in kleurgebruik, maar zwart komt altijd terug. Net als in mijn eindwerk. Wat je ook terug ziet in mijn ontwerp is het strakke design en openheid van de ruimtes.

My final project is a design for a high end shop. Designer Ann Demeulemeester.
As in my other designs throughout the school years, I chose to work with one central block. Different functions come together in this block. Over the years, I have grown as a designer in my use of colour, but black always comes back. Just like in my final project. What you also see in my design is the clean design and openness of the spaces.