1/1

Jietske Vermoortele, Houd me huis

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Een voorstel vanuit verzamelen.
Wat vraagt men aan een -post-nucleair- huis?

Altijd oprapen wat verdwenen lijkt te zijn.
Een lek.

Ik droomde vannacht
over je kamers en gangen.
350
Alle eenden zwemmen
aan mijn voeten plat het land
over
lopende
zakken zuiveringszout

Zin in appeltaart? 

 

 

EN

A proposal by collecting.
What does one ask a -post-nuclear- house?

Always picking up what seems lost.
A leak.
Last night I dreamt
about your rooms and corridors.
350
All ducks swim
at my feet the land flattens out
on
running
bags of baking soda

Fancy some apple pie?

Credits

Spel en tekst coaching : Loes Swaenepoel
Film en geluid: Bas Schulte
Decor/Design: Anouk Léonard

Atelierresidentie: Gouvernement

Mentoren / Mentors
Luyten Anna
Bryssinck Hans
Weber-Krebs David