Jessica Francesca Van Winckel, UNVEILING IDENTITIES

master beeldende kunsten
mode
Mentoren / Mentors:
Aouatif Boulaich
Bram Jespers
Catherine Willems
Links:
Instagram

Mijn modecollectie is een artistieke uiting vertrokken vanuit een feministisch perspectief. Ontstaan uit persoonlijke ervaringen van lastigvallen vanwege mijn kleding en uiterlijk, onderzoek ik de percepties rond kleding door middel van interviews, interacties op straat en mensen die letterlijk de schaar de baas laten zijn. Ik gebruik specifieke texturen en stoffen om vooroordelen te onderzoeken, zoals de associatie waarom wit kant is gelinkt met romantiek en rood kant met sensualiteit. Door tweedehands kleding te integreren, geef ik belichaamde geschiedenis een nieuw leven. Tweedehands kleding heeft al een ziel en door deze te combineren met stoffen die vooroordelen oproepen, wordt mensen een spiegel voorgehouden en worden ze gestimuleerd om na te denken over hun vooroordelen. De silhouetten zijn verstelbaar en bieden zo vrijheid in expressie, waardoor één kledingstuk verschillende looks mogelijk maakt en je zo je eigen identiteit kan creëren of tonen in de kleding. Mijn doel is bewustwording te creëren over dit onderwerp en zo individuele identiteit te omarmen, los van externe oordelen. Wordt wie je wilt worden.

My fashion collection is an artistic expression started from a feminist perspective. Arising from personal experiences of harassment due to my clothing and appearance, I explore perceptions around clothing through interviews, street interactions, and people who literally wield the scissors. I use specific textures and fabrics to examine prejudices, such as the association of why white lace is linked to romance and red lace with sensuality. By integrating second-hand clothing, I give embodied history a new life. Second-hand clothing already has a soul, and by combining it with fabrics that evoke prejudices, people are held up a mirror and encouraged to reflect on their biases. The silhouettes are adjustable, offering freedom in expression, allowing one garment to enable different looks and enabling you to create or display your own identity in the clothing. My goal is to create awareness on this subject and thus embrace individual identity, free from external judgments. Be who you want to be.

“Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.”

– Mahatma Gandhi, “The Story of My Experiments with Truth”

“Fashion you can buy, but style you possess. The key to style is learning who you are, which takes years. There’s no how-to road map to style. It’s about self-expression and, above all, attitude.” – Iris Apfel