Jeroen Vrolijk, Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van een artistiek werk

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Wim Konink
De menselijke verbeeldingskracht is het vermogen om mentale beelden, ideeën en/of gevoelens op te roepen, zonder dat men deze zintuiglijk waarneemt. Zo kan men zich inleven in situaties die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan.
Verbeelding stelt ons in staat dingen en situaties te bedenken en te scheppen. Dankzij deze vaardigheid zijn we ook in staat gedachten, gevoelens en ervaringen in een voor anderen waarneembare vorm weer te geven en ze zo met hen te delen. We hebben het hier over: verzinnen, inleven, fantaseren, dromen, spelen, doen alsof, ontwikkelen, maken, construeren.
Creatie is het uitdrukken van wat in een mens leeft, wat hem beweegt en wat hem ontroert. Creatie is fundamenteel voor de ontwikkeling van een samenleving. Willen we dat men emotioneel en mentaal sterk staat in de toekomstige maatschappij, dan is het belangrijk dat men zichzelf kan uitdrukken

Imagination is a facet of the mind along with reason, emotions, and the will. Imagination also allows us to contemplate. It also empowers us to visualize the future!


Rhythmic Alphabet - Benny Greb Method

Dots and Stripes instead of notes (imagination)

Beats 'n Bits Sequencer