Jelle Meeze, My name is No name

master uitvoerende muziek - jazz/pop

NL

Waar eindigt jazz en wordt het een herinnering?
Handelen vanuit die plaats betekent durven,
durven vertrouwen op het onbekende.

My name is No name verkent alternatieve vormen van improvisatie met aandacht voor het texturale karakter van klank. De composities zijn eenvoudig, markeren conceptuele keuzes en geven substantie aan de thematisch getinte vrije improvisatie.

Vrije improvisatie; het is geen muzikale stroming,
eerder een modus operandi, hij duikt overal op.
Het bewust beoefenen van vrijheid,
waar dan ook, met eender wie.

Jelle Meeze – Bas
Nina Kortekaas – Rhodes
Mona Abdel Wahab – Saxofoon

EN

Where does jazz end and become a memory?
Acting from that point means daring,
daring to trust the unknown.

My name is No name explores alternative forms of improvisation with a focus on the textural quality of sound. The compositions are simple, highlight conceptual choices, and give substance to the thematically inclined free improvisations.

Free improvisation; it is not a musical genre,
a modus operandi rather, turning up everywhere.
The deliberate practice of freedom,
wherever, with whomever.

Jelle Meeze – Bass
Nina Kortekaas – Rhodes
Mona Abdel Wahab – Saxophone

Credits

Benjamin Jacobs

Mentoren / Mentors
Peeters Yannick