Jeandré Eli José, FOREVER 24

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Shila Hadji Heydari Anaraki
Emmanuel Depoorter
Paul Demets

 

Omringd door de schimmen van het verleden en fluisterende herinneringen, volgde ik de bekiezelde paden van Père Lachaise. Het was ondragelijk heet, 35 graden, een zweetdruppel verdampte in de hitte. Het zonlicht viel op het porceleinen gelaat van een jonge vrouw en weerspiegelde op haar gepolijste grafsteen. Ik nam een foto, ik stond even stil en ik zag mezelf.

Het overviel me als een storm die plots opsteekt. Ik word 24. Dezelfde leeftijd waarop mijn broer zijn laatste adem liet. Het voelt als een paradox. Een echo van zijn leven is verweven met het mijne, als twee rivieren die samenkomen en elkaar omarmen, maar het zijn ook twee werelden die elkaar nooit meer zullen raken.

Dus deed ik een poging om ze alsnog samen te brengen. Levenden en doden te vervatten in één beeld, twee uiterste kleuren samen te brengen, warmte in de kilte te zoeken, schoonheid in verval te vinden en eindigheid te omarmen als een kostbaar erfstuk.

 

ANGELIC – IN&OUT Performance (+/- 1u):

Do 27/06 – 20u30

Za 29/06 -Zo 30/06 – 18u30

Met: Eva Calderone, Pingkan Polla, Rinus Martha Chaerle, Anthony Chang, Ashley Van Poucke & Jeandré Eli José

 

Surrounded by the shadows of the past and whispering memories, I followed the pebbled paths of Père Lachaise. It was unbearably hot, 35 degrees, a droplet of sweat evaporated in the heat. The sunlight fell upon the porcelain face of a young woman and reflected on her polished gravestone. I took a photograph, I paused for a moment, and I saw myself.

It hit me like a storm that suddenly arises. I will be turning 24. The same age at which my brother took his last breath. It feels like a paradox. An echo of his life is intertwined with mine, like two rivers that come together and embrace each other, but it’s also two worlds that will never touch again.

So I made an attempt to bring them together. To capture the living and the dead in one image, to unite two opposite colors, to seek warmth in the cold, to find beauty in decay, and to embrace finitude as a precious heirloom.

 

 

ANGELIC – IN&OUT Performance (+/- 1h):

Thur 27/06 – 20h30

Sat 29/06 -Sun 30/06 – 18h30

With: Eva Calderonem Pingkan Polla, Rinus Martha Chaerle, Anthony Chang, Ashley Van Poucke & Jeandré Eli José

Geen licht weerkaatst de schoonheid van jouw ziel op het netvlies van de schreiende ogen des levens.

Geen hand voelt het kloppen van jouw hart op het uit de maat slaande ritme van de tikkende klok des tijds.

Enkel de afwezigheid van jouw aanwezigheid is op te merken in het vage gevoel van de leegte des doods.

No light reflects the beauty of your soul on the retina of the weeping eyes of life.

No hand feels the beating of your heart on the irregular rhythm of the ticking clock of time.

Only the presence of your absence is sensible in the vague feeling of the desolation of death.

Special thanks to:

Eva Calderone, Pingkan Polla, Rinus Martha Chaerle, Anthony Chang & Ashley Van Poucke for being the greatest performers and helping my vision come to life.

Shila Hadji Heydari Anaraki, Emmanuel Depoorter & Paul Demets for the guidance and support throughout this process.

Marie-Julia Bolansée for the wonderful internship, the inspiring talks and experiences.