Jasper Van Puyenbroeck, t’ Breeven doet beleven!

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Het beleven van ruimtes is binnen de hedendaagse samenleving erg belangrijk. Ruimtes kunnen op verschillende manieren beleefd en geleefd worden, ze staan dan ook vaak onder een zeer hoge druk. Dit geldt ook voor het Breeven, waar ruimtes worden gecreëerd aan de hand van reeds bestaande of nieuwe structuren vanuit het landschap. Deze ruimtes bieden voor iedereen een thuis zowel mens als dier. Samen maken ze deel uit van één groot netwerk dat verder reikt dan het Breeven zelf. Voornamelijk water speelt hier een belangrijke rol in. Hierdoor biedt het Breeven een plek voor iedereen en aan iedereen.

Experiencing spaces is very important within today’s society. Spaces can be experienced and lived in different ways, so they are often under very high pressure. This also applies to the Breeven, where spaces are created using existing or new structures from the landscape. These spaces provide a home for everyone both human and animal. Together, they form part of one large network that extends beyond the Breeven itself. Water mainly plays an important role here. As a result, the Breeven offers a place for everyone and to everyone.