1/1

Jasmine Debeer, Het Fruitspoor: Landschap als drager én drager van het landschap

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Insteek

Als mens hecht ik enorm veel belang aan het landschap én de beleving en esthetiek ervan.

De beeldkwaliteit van ons landschap laat echter vaak te wensen over.

Als toekomstige landschapsarchitecte wil ik hier dan ook mijn steentje aan bijdragen.

In het bijzonder ben ik geboeid door natuur en open ruimte en besef ik des te meer hoe belangrijk deze natuur en ruimte voor het leven op deze planeet is.Ik kwam echter ook tot het besef hoe schaars ze in België is.

Met het project ‘Fruitspoor’ in Limburg, ben ik er dan ook van overtuigd dat ik een positieve invloed kan hebben op de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarde van een groter gebied.

Tevens ben ik een heel sportief persoon. In mijn ogen is er niets leukers dan actief zijn in de natuur. Daarom lijkt het uitwerken van een

kwalitatieve groene fiets- wandel en belevingsroute mij de ideale kans om de mens op een actieve manier in contact te brengen met ons landschap en de natuur. Ik hoop hiermee mensen te sensibiliseren over het belang van de groen-blauwe structuren en de ruimtelijke kwaliteit.

Ook vanuit een klimaatbestendig oogpunt heb ik de ambitie om voor dit project tot een robuuste landschapsvisie te komen.

Een visie die antwoord biedt op de vele uitdagingen waarmee ons landschap bedreigd wordt.

In het ontwerpvoorstel wil ik aandacht besteden aan eenheid, rust, streekidentiteit en natuurwaarde. Het landschap moet als casco dienen voor een duurzaam ontwerp om nog meer versnippering van de ruimte tegen te gaan.

Credits