1/1
Na
Voor

Janne Teerlinck, Changing our globale infrastructure

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

Een visie die de thema’s landbouw, industrie en water aanpakt met het oog op de toekomst, met name de jaren 2030 en 2050. Hiermee willen we inzetten op de bestaande landschappelijke kwaliteiten van Kluisbergen en deze versterken en verbinden. We streven zo naar een goed beheer van de waterlopen en het bereiken van een klimaatbestendig landschap. We willen dus vooral met deze visie de 3 systemen gezamenlijk aanpakken vanuit een ecologische en duurzame gedachte.

Credits

Groepswerk met Stijn De Keersmaecker, Tommy Sanic en Jo Tubex