1/1

Jana Pieters, Masterrecital

master uitvoerende muziek - klassieke muziek

NL

Zingen is verhalen vertellen. Naast het muzikale verhaal van de componist, dat elke muzikant dient te zoeken en vertellen, hebben wij zangers nog een andere meester te dienen: de auteur! Mijn eindrecital verhaalt, in de vorm van een drieluik, twee epische verhalen: dat van de tragische Dido, koningin van Carthago en dat van Shéhérazade, vertelster van de verhalen van Duizend-en-een-nacht om vervolgens af te sluiten met 7 tongue-in-cheek cabaret-kortverhaaltjes van de hand van Schönberg.

Dido Revisited

The Soft Complaining Flute (Händel, 1739, John Dryden) – Dido’s Lament (Purcell, 1689, Nahum Tate) – Oh, that I on wings could fly (Händel, 1750, Thomas Morell)

Shéhérazade (1904) Ravel – Tristan Klingsor

Brettl-Lieder

 

EN

Singing is storytelling. There is the musical story of the composer, to be sought and told by each musician, but us singers also serve another master: the lyricist! In the form of a triptych, my graduation recital relates two epic tales: that of tragic Dido, queen of Carthage, and that of Scheherazade, the storyteller of the One Thousand and One Nights, followed by seven short tongue in cheek cabaret tales by Schoenberg.

– Dido Revisited:
The Soft Complaining Flute (Händel, 1739, John Dryden) – Dido’s Lament (Purcell, 1689, Nahum Tate) – Oh, that I on wings could fly (Händel, 1750, Thomas Morell)

– Shéhérazade (Ravel, 1904, Tristan Klingsor)

– Brettl-Lieder (Schoenberg, 1901)

Credits

Marcos Pujol, Getácine Pegorim

Mentoren / Mentors
Pujol Marcos