Jamina Devos, Hoe word je een oefenkampioen?

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Vanmaele Joost

Als muzikant kennen we het allemaal. De leerkracht die op het einde van de instrumentles nog snel zegt ‘En goed oefenen hé deze week!’. Maar hoe doe je dat? Dit onderzoek handelt over mogelijke oefenstrategieën en de efficiëntie ervan binnen bepaalde klasgroepen. Het is de bedoeling dat dit onderzoek een beter beeld geeft van hoe leerlingen thuis kunnen oefenen en welke oefenstrategieën voor hen het meest aantrekkelijk zijn. Binnen dat algemene kader is er een sterk focus op het behandelen van uitdagende passages in repertoire-onderdelen. Aan het eind van dit onderzoek wordt hopelijk een perspectief gegeven op de onderzoeksvraag:

Hoe kunnen instrumentleerkrachten leerlingen van de tweede graad efficiënt en zelfstandig leren oefenen?

Dit onderzoek gebeurt binnen twee klassen uit de lagere graad van het DKO.

As musicians, we all know this. The teacher who at the end of the instrument lesson quickly says “Make sure to practice well this week!”. But how? This research deals with possible practice strategies and their efficiency within certain class groups. The intent of this research is to provide a better picture of how students can practice at home and which practice strategies are most appealing to them. Within that general framework, there is a strong focus on covering challenging passages in repertoire sections. At the end of this study, a perspective will hopefully be given on the research question:

How can instrument teachers teach second grade students to practice efficiently and independently?

This research is conducted within two lower grade classes at DKO (part-time art education).

Als muzikant kennen we het allemaal. De leerkracht die op het einde van de instrumentles nog snel zegt ‘En goed oefenen hé deze week!’. Maar hoe doe je dat? Dit onderzoek handelt over mogelijke oefenstrategieën en de efficiëntie ervan binnen bepaalde klasgroepen. Het is de bedoeling dat dit onderzoek een beter beeld geeft van hoe leerlingen thuis kunnen oefenen en welke oefenstrategieën voor hen het meest aantrekkelijk zijn. Binnen dat algemene kader is er een sterk focus op het behandelen van uitdagende passages in repertoire-onderdelen.