Jade Ruys, Holding on to a memory

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Drik van Gogh
Sep Verboom

Herinneringen spelen een belangrijke rol om onszelf te begrijpen, om de wereld om ons heen te vatten, vast te grijpen. Herinneringen vormen je als mens en zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit. Tastbare herinneringen geven ons kracht. Ze zorgen voor troost, een houvast en voor een verbinding met het verleden.

 

Memories play an important role in understanding ourselves, grasping the world around us. Memories shape you as a human being and are an essential part of our identity. Tangible memories give us strength. They provide comfort, a foothold and a connection to the past.

Ik opteer ervoor om klei te gebruiken als materiaal omwille van de sterke verbondenheid met de symbolische betekenis ervan.

Klei is kneedbaar, het kan gevormd en gemodelleerd worden in verschillende creaties.
Net zoals je klei kan modeleren, zo modelleert elke persoon een herinnering op zijn eigen manier. Elke herinnering is daardoor uniek, net zoals de creatie uit klei.

Zo koos ik enerzijds voor een vorm die neutraal is en waarbij de gebruikte materialen zoals zand en as een persoonlijke herinnering oproepen en anderzijds koos ik voor een vorm waarbij de herinnering er letterlijk wordt ingeknepen.