Iwein Joos, LAND-SCHAPS-BOUW: Het herontdekken van het agrarische landschap als verbindende kracht van de ILVO onderzoekskouter

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Joke Vande Maelen
Sally Lierman
Pieter Foré
Kobe Vanhaeren

Een landbouwlandschap is meer dan een stuk land waarop aan landbouw gedaan wordt. Het stuk ‘landschap’ verwijst naar een harmonie, een samenspel, een geven en nemen. Landbouw mag hierin gerust primeren, meer zelfs, het kunnen de meest charmante en aangename landschappen zijn. Landbouw mag echter niet de enige focus zijn. Dan verdwijnt het landschap. Het vergaat onder een deken van wegen, gebouwen, akkers en velden. Interessant microreliëf maakt plaats voor efficiënte vlaktes, unieke plekjes gaan letterlijk op de schop om ruimte te maken voor meer van hetzelfde.

Er is nood aan een herstel van het evenwicht.

Dat is waar het project om draait, en wel aan de hand van de drie grote actoren in dit landschap – de mens, de landbouw en de natuur. Zodoende worden tools aangereikt en geïmplementeerd om van de site opnieuw een harmonieus geheel te maken.

An agricultural landscape is more than a piece of land on which farming is done. The ‘landscape’ part refers to harmony, interaction, giving and taking. Agriculture can play the lead, and may even prove to be the most charming and pleasant aspect of this landscape. However, it should not be the only focus. If so, the landscape might easily disappear. It perishes under a blanket of roads, buildings, fields and farmlands. Interesting micro-relief gives way to efficient plains and little unique spots make room for more of the same.

There is a need to restore the balance.

That is what the project is about, based the three major players in this landscape – man, agriculture and nature. Doing so tools are provided and implemented to make the site a harmonious whole again.


Gestapelde analysekaart

Ambities

Ontwerp hoofdkaart