Isa de Grood, Een kat, een hond, twee konijnen en acht mensen

master audiovisuele kunsten
film
Mentoren / Mentors:
Pascal Poissonnier
Martine Clierieck

Meer dan tien jaar later keert een samengesteld gezin terug naar de plek waar ze vroeger altijd kwamen. Het land biedt de ruimte om te reflecteren op wat hen bindt en hoe ze temidden van de chaos een gezin werden.

More than a decade later, a composite family returns to the place they used to frequent. The land provides the space to reflect on what binds them and how they became a family amidst the chaos.