Ines Raspoet, Participatief tekenproject bij Overkop Gent

educatieve master audiovisuele beeldende kunsten
Mentoren / Mentors:
Willem Breynaert
Ann Saelens

Beeldend kunstenaars Soetkin (illustratie)  en Ines (schilderkunst) gingen een participatief tekenproject aan bij Overkop Gent. 

“In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.” (Overkop, z.d.)

Ze gingen aan de slag vanuit het medium tekenen met als doel verbinding en communicatie aan te moedigen en hun passie voor beeldende kunst te delen. 

“Kunstzinnig bezig zijn in groep betekent dat je als mens mag en durft te zijn wie jij bent. Jij met jouw kleur. Jij met jouw tint. Je kan verschillen tussen mensen op papier zien: elke kleur op zich is mooi, anders, en tegelijkertijd: gelijkwaardig.” (Dekeyzer, 2010)

De output van deze tekenworkshops werd gevormd in een boekje.

Visual artist Soetkin (illustration) and Ines (painting) entered into a participatory drawing project in Overkop Ghent.

“In a OverKop-house young people up to 25 years old can come and go and participate in various interesting activities. It is a safe space where you can also find someone to listen and can find professional theraputical help, without putting a label on it.” (Overkop, s.a.)

The started with the drawing medium with the goals of encouraging connection and communication and sharing their passion for visual arts.

“Being artistically active in a group means that you dare to be who you are as a person. You with your colour. You with you shade. You can see the difference between people on paper: each colour is in itself beautiful, different, and equally valuable.” (Dekeyzer, 2010)

The output of these drawing workshops will become a book.