Ine Vanlitsenborgh, DE RECEPTIE

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
David Weber-Krebs
Kristof Van Gestel

DE RECEPTIE

Wij heffen het glas op neurodiversiteit. Een bal van breinen in allerlei vormen, maten en smaken. Hier is alles mogelijk, alles feestelijk, niets ver weg. Kom binnen, verwonder je, lach.

Wij zijn een constellatie van neurodivergentie. Dit is onze receptie. Van ons, voor ons en jou.

 

WiE? wAt? WaArOm? HoE?

Neurodiversiteit, een term geïntroduceerd door de Australische socioloog Judy Singer, benadrukt dat neurodivergentie niet als een stoornis moet worden gezien, maar als een essentieel onderdeel van onze menselijke diversiteit. In onze huidige samenleving wordt neurodivergentie nog steeds behandeld als een probleem dat inherent is aan het individu. Neurodivergente mensen bevinden zich in een wereld die haaks staat op hun neurologische aard, waardoor ze 24/7 de schijn moeten ophouden.

Daarom brengt DE RECEPTIE een toast uit op het idee van neurodiversiteit en experimenteert met manieren om dit concept toe te passen. DE RECEPTIE wordt bemand door acht neurodivergente medewerkers. Elke medewerker krijgt een rol gebaseerd op wat de maatschappij als een stoornis bestempelt. Door deze kenmerken te transformeren tot functionele kwaliteiten, wordt het concept van een stoornis tijdelijk opgeheven.

 

 

DE RECEPTIE

We raise a glass to neurodiversity. A ball of brains of all shapes, sizes and tastes. Here everything is possible, everything festive, nothing distant. Come in, marvel, laugh.

We are a constellation of neurodiversity. This is our reception. From us, for us and you.

 

WhO? WhAt? Why? HoW?

Neurodiversity, a term introduced by Australian sociologist Judy Singer, emphasizes that neurodivergence should not be viewed as a disorder, but as an essential part of our human diversity. In our current society, neurodivergence is still treated as a problem inherent in the individual. Neurodivergent people find themselves in a world at odds with their neurological nature, requiring them to keep up appearances 24/7.

This is why DE RECEPTIE is toasting the idea of neurodiversity and experimenting with ways to apply this concept. DE RECEPTIE is staffed by eight neurodivergent employees. Each employee is given a role based on what society labels as a disorder. By transforming these characteristics into functional qualities, the concept of a disorder is temporarily removed.

PERSONEEL:

PLIEN LEROY

YOCHEN MOUST

ANOUK LACROIX

FIEKE BUYSE

SOPHIE BERTRAM

LIEZE MULIER

MARIE VANDERAUWERA

INE VANLITSENBORGH

 

 

MAKE-UP:

@AMINAVERPLANCKE

FOTO:

@JEANDRE.ELI.JOSE

MET DANK AAN MIJN MAMA ( ROOS LAMBRECHT) EN PAPA (GILL VANLITSENBORGH) xxx