Ilka Verhelst, Will & Paul

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martha Verschaffel

Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat we onze tijd verspillen of haar niet goed ingevuld hebben? De tijd loopt meedogenloos door en wanneer we beseffen dat we hem zo goed mogelijk moeten proberen te besteden, is hij alweer voorbij. In tegenstelling tot het constante verloop van de tijd is onze ervaring ervan dus fragmentarisch: alleen niet-alledaagse gebeurtenissen blijken de moeite waard te zijn om ten volle te beleven en daarna nog te herinneren. Daardoor lijkt het alsof onze levens voor een groot deel uit nietszeggende momenten bestaat waar we niets meer mee doen dan ze slechts ondergaan. ‘Will & Paul’ is een stripreeks die het snelle en fragmentarische verloop van het klassieke stripverhaal poogt te vertragen en uit te spinnen met het doel ieder moment in de tijd te proberen vatten, en ons hierdoor dwingt om in te zien hoezeer het proces en niet het eindpunt hierin de belangrijkste rol speelt. Daarin zijn de hoofdpersonages Will & Paul niet meer dan stand-infiguren die ik nodig heb in mijn poging een nieuwe tijdservaring te creëren.

How often do we have the feeling that we are wasting our time or have not spent it well? Time passes relentlessly, and when we realise that we should try to spend it as best we can, it is already gone. So, in contrast to the constant passage of time, our experience of it is fragmentary: only non-ordinary events prove worth experiencing fully and remembering afterwards. This makes it seem as if our lives are largely made up of meaningless moments that we do nothing more than experience. ‘Will & Paul’ is a comic book series that attempts to slow down and spin out the rapid and fragmented course of the classic comic book in order to try and capture each moment in time, and thereby forces us to see how much the process, rather than the end point, plays the most important role. In this, the main characters Will & Paul are no more than stand-in figures that I need in my attempt to create a new experience of time.