Hilke Walraven, 'Dagen van hout' / 'Wooden days'

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Jasper Rigole
Johan Grimonprez
drie vliegen in vijf klappen 

 

twee zinnen in drie woorden 
en 64 regels op 64 vloeipapieren 

 

verbaasde hotelgasten in de ontbijtzaal 
door de abrikozenjam die haar zoetheid heeft verloren,
de schotels toegeworpen en woorden voorgeschoteld
 
de gast uit kamer 11 bundelt zijn sterke verhalen 
met dansende haarspeldjes aan elkaar 

 

verslagen worden bijgehouden over de voortgang van het web
dat zorgvuldig wordt geconstrueerd door de universele huis-spin

 

dragende zuilen van hout die later palen bleken 
van Es, Beuk en Kers 
driemaal treffen tot het raden is 

 

boodschappen buiten beschouwing gelaten, 
liggen dagen van hout altijd op de loer 

 

alsmaar onderweg,
waar windmolens verdwijnen achter olijfgroene gordijnen
three flies in five strokes

 

two sentences in three words
and 64 lines on 64 blotting papers
astonished hotel guests in the breakfast room
by the apricot jam that had lost its sweetness,
the dishes tossed and words presented
the guest from room 11 bundles his strong stories
with dancing hair pins together
reports are kept on the progress of the web
carefully constructed by the universal house-spider
supporting columns of wood that later turned out to be poles
of Ash, Beech and Cherry
striking three times until it’s up to a guess
messages aside,
days of wood are always lurking
ever on the move,
where windmills disappear behind olive green curtains