Hierro Vandoorn, Thuis van de Staartmees

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Björn Bracke

Met dit project in Strombeek-Bever wil ik een vogelparadijs creëren. De focus is gelegd op één bepaalde vogelsoort die op dit moment als kwetsbaar wordt beschouwd door een vermindering van 2/3de van de populatie in de laatste 10 jaar. Namelijk de Staartmees. Hierbij is het doel om een ideale habitat te creëren voor dit organisme. Dit project biedt een unieke kans om waardevol groen te creëren in een drukke, veel verharde en stedelijke omgeving. De vele bewoners van deze wijk, waaronder veel kinderen, hebben hier zeker nood aan. Het groenverhaal is zeker een belangrijk punt net zoals de samenhang en overgangen tussen privaat en publiek. Hier moet zeker aandacht aan besteed worden omdat er in de sociale woonwijk verschillende appartementsgebouwen in het groengebied liggen en dit gebied grenst aan een rij eengezinswoningen.

With this project in Strombeek-Bever I want to create a bird paradise. The focus is on one particular bird species that is currently considered vulnerable due to a 2/3rds reduction in its population in the last 10 years. Namely, the long-tailed tit. The aim is to create an ideal habitat for this organism. This project offers a unique opportunity to create valuable green space in a busy, much paved and urban environment. The many residents of this neighbourhood, including many children, certainly need this. The green story is certainly an important point, as is the cohesion and transitions between private and public. Attention must certainly be paid to this because in the social housing estate, there are several apartment buildings in the green area, and this area borders on a row of single-family dwellings.

Thuis van de Staartmees

Met dit project in Strombeek-Bever wil ik een vogelparadijs creëren. De focus is gelegd op één bepaalde vogelsoort die op dit moment als kwetsbaar wordt beschouwd door een vermindering van 2/3de van de populatie in de laatste 10 jaar. Namelijk de Staartmees. Hierbij is het doel om een ideale habitat te creëren voor dit organisme. Dit project biedt een unieke kans om waardevol groen te creëren in een drukke, veel verharde en stedelijke omgeving. De vele bewoners van deze wijk, waaronder veel kinderen, hebben hier zeker nood aan. Het groenverhaal is zeker een belangrijk punt net zoals de samenhang en overgangen tussen privaat en publiek. Hier moet zeker aandacht aan besteed worden omdat er in de sociale woonwijk verschillende appartementsgebouwen in het groengebied liggen en dit gebied grenst aan een rij eengezinswoningen.