Hera Jacquet, negenhonderdzevenenzeventig dagen

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Bart Lodewijks
Martine Clierieck

Gedurende een periode van ongeveer 3 jaar heeft de kunstenaar zich verdiept in het materiaal gips. Dit materiaal gebruikt ze als medium om tot andere onderwerpen te komen, zoals archiveren, ordenen, met wat en hoe de kunstruimte bezet wordt en hoe de tijd zich voortbeweegt binnen in de kunstwereld. De structuren die de kunstenaar bouwt zijn technisch niet in orde en dienen dan ook te breken en te vergaan. Ze gebruikt de microkosmos van het atelier om reflecties te maken over de buitenwereld. Mits de tijdelijkheid van het werk, strekt haar praktijk zich uit door schrijven en fotograferen. Dit zonder het esthetiseren van het proces; elk spoor mag bestaan, elke beweging blijft zichtbaar. Het werk raakt onderwerpen als entropie, ervaring en momentopnames aan. De werken die zichtbaar blijven worden verstillingen van tijd.

Over a period of about 3 years, the artist immersed herself in the material plaster. She uses this material as a medium to arrive at other topics, such as archiving, ordering, what and how art space is occupied and how time moves within the art world. The structures the artist builds are not technically sound and therefore should break and decay. She uses the microcosm of the studio to make reflections on the outside world. Provided the temporality of the work, her practice extends through writing and photography. This is done without aestheticising the process; every trace is allowed to exist, every movement remains visible. The work touches on topics such as entropy, experience and snapshots. The works that remain visible become stills of time.

Donderdag 09 maart 2023

 Ze stoppen niet met ontwikkelen als je niet kijkt, er is altijd iets aan de hand

 

 Een kaartentoren van bakstenen,
             als ze vallen pletten ze je tenen      
             als ze vallen dan breken ze zichzelf      
             als ze vallen zijn ze geen muur meer
 Een kaartenmuur van bakstenen

 


Vrijdag 24 maart 2023 
 Recording the weather
 Registratie van het weer
    een zak gips word gedurende een tijd op de stoep gezet

 

Donderdag 14 mei 2023
 Elke poging in het trachten te bewaren is onvermijdelijk kapot maken

 

 Een bal hoeft niet (perfectie is inbegrepen in het idee van rond/ perfect..) rond te zijn om als bal gezien te worden
 Maak een zo groot en dun mogelijk zandvlak zonder dat je de vloer kan zien
    vandaag begin ik van een hoop en gebruik ik enkel mijn voeten
    stap een haal alles dat gevoelsmatig niet tot de categorie zand behoord weg
    stap twee bedek de vloer

 

 (enkel uit de zakken gelabeld X en XX)

 

Zondag 17 december 2023
 Tijd en ambiguïteit
   Herdefiniëren van tijd zodat ik er niet in verdrink
   Tijd kan enkel een aanduiding van volgorde zijn
   werkelijke tijd en ervaren tijd zijn twee verschillende dingen

 

  Als ervaren of aangevoelde tijd iets anders is, kan die ook los staan van de “werkelijke” tijds aanduiding
  (aanduiding kan aders doen ervaren)

 

  Kan je zo geïsoleerde momenten creëren los van tijd?

 

  De tijd op de trein = tussentijd 
  Verzinnen en leven naar andere/ nieuwe tijds patronen

 

  wat gebeurt er als ik tijd laat vallen
        als je kleur toevoegt veranderd er niets.

momentopname van tentoonstelling Rest van 200 kilo, croxhapox