Henri Comptdaer, De speelse stad

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Pieter Foré
Sally Lierman
Kobe Vanhaeren
Joke Vande Maele

De speelse stad
Masterplan Roeselare

Roeselare is een dynamische en innoverende winkelstad. Niet te missen bezienswaardigheden zijn het KOERS-Museum van Wielersport en de belforttoren.

Rondom en in de kern van Roeselare liggen waardevolle groene parken die sterk maar geïsoleerd zijn. De kern van Roeselare staat in schril contrast met al het groen rondom. Het is een grijze vlakte waar de auto heerst over de 3 centrumpleinen en de winkelstraten.

Nochtans heeft de stad veel potentieel. Roeselare is klaar om te groeien en te bloeien.

Roeselare wordt een;

Speelse stad.
Een plaats waar creativiteit geprikkeld wordt, waar ideeën groeien.

Zachte stad.
Een zorgende, comfortabele stad waar iedereen zich welkom voelt.

Groene stad.
Een plaats waar de natuur welkom is, van bodemorganisme tot vogel.

Naast dit zullen we de 3 aanwezige pleinen, met elk hun eigen identiteit en uitstraling, verweven en versterken;

Het Polenplein wordt een plek waar iedereen kan samenkomen, de stads-woonkamer.

De Grote Markt blijft het evenementen en markt plein blijven, maar met een groen kader eromheen.

De Botermarkt wordt een bos op stadsformaat worden.

Deze pleinen worden met elkaar verweven door een net van groen en spelprikkels en zorgen zo voor een speelse stad.

 

The playful city

Master Plan Roeselare

Roeselare is a dynamic and innovatie shopping city. Unmissable sites include the KOERS-Museum of Cycling and the belfry.

In the centre of the city and the surrounding area are valuable parks which are strong but isolated. The centre of Roeselare stands in stark contrast with the green surroundings. It is a grey area where cars rule over the 3 centre squares and the shopping streets.

Nevertheless the city has much potential. Roeselare is ready to grow and bloom.

Roeselare will be a:

Playful city.

A place where creativity is stimulated, where ideas grow.

Soft city.

A caring, comfortable city where everyone feels welcome.

Green city.

A place where nature is welcome, From ground to the air.

In addition the 3 current squares, each with their own identity and personality, will be intertwined and strengthened.

The Polenplein becomes a place where everyone can come together, the city’s livingroom.

The Grote Markt stays the event and market square, but surrounded by green.

The Botermarkt becomes a forest in city format.

These squares are connected by a network of green and games and provide a playful city.


De groenstructuur van Roeselare

Een (bio)diverse beplanting