Helena Van Driessche, Sluimerende Vormen

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Het zoeken naar vormen die sluimerend aanwezig zijn in ijs- en rotsformaties is een motief. Afgemeten intuïtie. Eigen ruimtelijkheid creëren die zich losmaakt van de beperkingen van het werken op een tweedimensionaal vlak met specifieke afmetingen en die probeert te doorbreken. Inherente dualiteit van het fragiele versus het monumentale. Serendipiteit speelt een – weliswaar ondergeschikte, maar belangrijke rol in het onderzoek naar de gedragingen van het medium.

EN

The search for forms that are dormant in ice and rock formations is a motive. Measured intuition. Creating a proper spatiality that separates itself from the limitations of working on a two-dimensional surface with specific dimensions and trying to break through it. Inherent duality of the fragile versus the monumental. Serendipity plays a – albeit subordinate but important – role in researching the medium.

Credits

Mentoren / Mentors
Tordoir Narcisse
Van Damme Bram