1/1

Heike Dobbelaere, hervergebruiksvorm

master beeldende kunsten - textielontwerp

NL

Hervergebruiksvorm stelt de begrippen ‘gebruik’ en ‘hergebruik’ in vraag en geeft ze een ruimere betekenis. Een 100-tal alledaagse objecten vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. De objecten worden nauwgezet uit elkaar gehaald en geanalyseerd. De object-onderdelen worden ingezet als multifunctionele elementen. Ze fungeren als puzzelstukken om nieuwe, al dan niet functionele, objecten te vormen. Ze staan ook model in een fotografiereeks. De onderdelen worden in verschillende groepen vastgelegd wat resulteert in een esthetische inventaris. In een volgende fase wordt het hergebruik abstracter. De vormen van de onderdelen worden gereduceerd tot grafische sjablonen die via het ‘vormplatvorm’ worden aangeboden als tool. Zo ontstaat een nieuwe bibliotheek van toepassingen…

EN

Hervergebruiksvorm questions the notions of ‘using (up)’ and ‘re-using’, and gives them a wider meaning. A set of about 100 everyday objects forms the starting point of this investigation. The objects are painstakingly disassembled and analysed, and their components used as multifunctional elements. They function as pieces to puzzle together new objects that may either be functional or not. They are also the subject of a series of photographs. The components are portrayed in groups, resulting in an aesthetic inventory. In a subsequent phase, the re-usage becomes more abstract. The components’ forms are reduced to graphic stencils that are made available as tools through the ‘formplatform’, generating a new library of applications …

Credits

Mentoren / Mentors
Vankerschaver Clara
Demyttenaere Siegrid

Links
https://vormplatvorm.com
http://cargocollective.com/heikedobbelaere