Hanne Cornette, Een zoektocht naar evenwicht

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk van Gogh
Danny Venlet

Deze collectie vertrekt vanuit een zoektocht naar evenwicht, waarbij elk object dit op een eigen manier benadert. Stabiliteit en labiliteit ontmoeten elkaar gaandeweg, wat zichtbaar is in de vormgeving. De relatie tussen functionaliteit en sculpturaliteit vormt een tweede invalshoek van deze collectie. Ze worden tegenover elkaar afgewogen, wat een grote invloed heeft gehad op het ontwerp en de materiaalkeuze.

This collection starts from a search for balance, with each object approaching this in its own way. Stability and instability meet each other along the way, which is visible in the design. The relationship between functionality and sculpturalism is a second angle of approach in this collection. They are balanced against each other, which has had a great influence on the design and the choice of materials.