Hannah Van den Broeck, Agrarisch park Haspengouw - Het fruitspoor als verbinder tussen landbouw en dorpskernen

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

De regio Sint-Truiden-Tongeren staat bekend om haar bloesemwandelingen, stroopverleden, en geschiedkundige fietsroutes. Doorheen dit landschap loopt het fruitspoor, een oude treinbedding die als lijnrelict herkenbaar is in het landschap.

Maar zou het fruitspoor niet meer kunnen betekenen dan een lijn in dit landschap? Een productieve route die door een agrarisch park loopt en landbouw en dorpen met elkaar verbindt? Een stap naar een gezondere, lokalere, klimaatbestendige toekomst?

Ik zie het fruitspoor als schakel van een bredere sociaal-economische en agro-ecologische transformatie van Haspengouw. Deze vanuit een mogelijk antwoord op de druk op open ruimte na achteruitgang van het agrarisch socio-economisch weefsel en de intensivering van de landbouw sinds de jaren 1970.

Credits

Mentoren / Mentors
Vanhaeren Kobe
Meirlaen Ann
Lierman Sally
Foré Pieter