Hannah Hoebeke, Afwezig

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Peter Rogiers

In haar reeks ‘Absence’ gaat Hannah op zoek naar aanwezigheid in afwezigheid. Ze portretteert kledingstukken en voorwerpen uit het dagelijkse leven als artefacten. Het menselijk lichaam krijgt levendigheid door haar ronde vormen. De ingevallen contouren van een kledingstuk, achtergelaten zonder nadenken, vormen de afdruk van die levendigheid. Omhulsels van waar ooit leven was. Een symbool voor de dood. Deze werken werden opgebouwd uit klei, een materiaal dat de subjectiviteit van de maker naar voor brengt door diens toets te benadrukken.

In her series “Absence,” Hannah searches for presence in absence. She portrays garments and objects from everyday life as artifacts. The human body acquires liveliness through its rounded forms. The collapsed contours of a garment, left without thought, are the imprint of that liveliness. Shells of that harboured life once. A symbol of death. These works are made from clay, a material that highlights the subjectivity of the maker by emphasizing her touch.