1/1
Spiral Trajectory With Periodic Descent Directions

Guilherme Gerais, The Best Of Mr.Chao

master beeldende kunsten - fotografie

NL

Twee kwantumdeeltjes kunnen zo verstrengeld raken, zodat het meten van de ene, de toestand van de andere verandert. De definitie van de werkelijkheid wordt hernieuwd. Deeltjes en Atomen. Het denken van wezens op een aantal verschillende schalen, waarvan geen enkele voorrang heeft op een andere. Alles bestaat in gelijke mate. Een toekomstige co-existentie. Ons nieuwe bewustzijn is desoriënterend.

EN

Two quantum particles can be so entangled that measuring one influences the state of the other. The definition of reality is revised. Particles and Atoms. The thinking of beings on various scales, none of which is privileged over the others. Everything exists in equal measure. A future coexistence. Our new awareness is disorienting. 

Credits

Willem Vermoere

Annelies de Mey

Max Pinckers

Arjen Mulder

Anne-Françoise Lesuisse

Mayhara Nogueira

Ann Bogaerts

Myriam De Haan

Iris Van der Beeten

Francis Wyffels

Pieter-Jan

Natan Doms

Jean-Louis

Mylène Durant

Jean-Louis Deneubourg

Jelle Saldien

Jelle S. van Zweden

Sarah Princen

Johan Loeckx

Frederik Leliaert

Mentoren / Mentors
Pinckers Max
Mulder Arjen

Links
http://www.guilhermegerais.com